Skip links
OFERTA

Obsługa prawna firm i klientów indywidualnych

Kancelaria Adwokata Błażeja Czaplińskiego świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, spółek handlowych, organizacji pozarządowych, a także klientów indywidualnych. W ramach świadczonych przez Kancelarię usług mieści się zarówno bieżąca obsługa prawna firm, sporządzanie lub analiza kontraktów handlowych, windykacja należności jak również reprezentacja Klientów w sporach sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych oraz w sporach z bankami (roszczenia z umów kredytowych w CHF). W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje również Państwu reprezentację w postępowaniu upadłościowym obejmującym zarówno Klientów indywidualnych (upadłość konsumencka) jak i klientów korporacyjnych (upadłość gospodarcza).

W swoich działaniach stawiamy na rozwiązania odważne i innowacyjne. W kontaktach z Klientami unikamy teoretycznych analiz. Proponujemy rozwiązania praktyczne odpowiadające specyfice danej sprawy lub prowadzonej przez Państwa działalności. W przystępny sposób tłumaczymy wynikające z nich korzyści.

Obsługa firm

- bieżąca obsługa prawna spółek prawa handlowego, jednoosobowych działalności gospodarczych i organizacji pozarządowych,
- windykacja należności,
- negocjowanie, sporządzanie i analiza kontraktów handlowych,
- doradztwo i reprezentacja w sporach pracowniczych,
- reprezentacja w sporach przed instytucjami, sądami, organami ścigania.

Upadłość

- sporządzanie wniosków o upadłość konsumencką,
- sporządzanie wniosków o upadłość gospodarczą na zlecenie dłużnika lub wierzyciela,
- sporządzenie wniosków o upadłość gospodarczą w ramach tzw. przygotowanej likwidacji (PRE-PACK),
- reprezentacja upadłych i wierzycieli w kontaktach z TNS, syndykiem i sędzią komisarzem na wszystkich etapach postępowania upadłościowego.

Obsługa klientów indywidualnych

- reprezentacja w sporach cywilnych (m.in. o zapłatę, o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie, podział majątku),
- reprezentacja w sprawach spadkowych (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, zachowek),
- reprezentacja w sporach z pracodawcą (m.in. o niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin).

Rozwody i alimenty

Reprezentacja Klienta w sprawie o rozwód oraz o roszczenia dochodzone łącznie z nim - alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku.

Pomoc Frankowiczom

- analiza umów kredytowych udzielonych w CHF pod kątem nieważności całej umowy lub jej poszczególnych klauzul,
- wyliczenie roszczeń kredytobiorców wobec banku udzielającego kredyt,
- reprezentacja w sporach z umów kredytowych indeksowanych do CHF,
- reprezentacja w sporach z umów kredytowych denominowanych.

O ważnych sprawach dobrze jest porozmawiać

zadzwoń i umów spotkanie

sekretariat:
+48 536 966 161
komórka:
+48 530 730 011 

WOLISZ NAPISAĆ?
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na użycie plików cookie. Polityka prywatności